Jdi na obsah Jdi na menu
 


Inteligence

Inteligence (z lat. inter-legere, rozlišovat, poznávat, chápat) je rozumová schopnost řešit nově vzniklé nebo obtížné situace; schopnost učit se ze zkušeností; schopnost přizpůsobit se; schopnost správného určení podstatných souvislostí a vztahů, pomocí nichž řešíme nové problémy a orientujeme se v nastalých situacích. Je pravděpodobně nejdůležitější a rozhodně nejskloňovanější ze všech schopností, které současná psychologie rozlišuje.

Je to vlastnost, což znamená, že je vrozená, nemůžeme tedy její míru ovlivnit, ale můžeme ji rozvíjet získáváním zkušeností a procvičováním modelových situací. Ideální je, zaměřit se na jednotlivé faktory, vybrat si ty, v nichž jsme nejslabší a pokoušet se to cíleně změnit.

 

 Rozdělení

Psychologické teorie se v pojetí inteligence značně liší a to od chápání inteligence jako komplexní schopnosti až k hodnocení inteligence jako souboru dílčích složek.

K prvnímu pojetí se kloní např. Ch. Spearman, podle kterého obecná rozumová schopnost (g faktor) se na úspěšnosti v jednotlivých úkolech spolupodílí s jednotlivými specifickými schopnostmi (s faktory).

Naopak toho, že inteligenci nemůžeme komplexně hodnotit na základě testu, který obsahuje třeba jen posloupnosti nebo paměťové úlohy, si poprvé všimli manželé Thurtstonovi, kteří vyčlenili sedm na sobě víceméně nezávislých faktorů (dimenzí inteligence), z nichž každý odpovídal schopnosti řešit úlohy určitého typu:

  • Číselný (numerický) faktor
  • Slovní fluence (plynulost)
  • Verbální (slovní) myšlení – porozumění slovním sdělením
  • Schopnost usuzovat a zvládat zvažováním problémové situace
  • Paměť – nejen schopnost vštípit si a vybavit si údaje, ale také doba, po jakou si je jsme schopni udržet
  • Vnímání prostorových vztahů
  • Vjemová pohotovost–postřehnout a rozlišovat podněty.

Raymond Cattell se pokusil rozdělit na inteligenci na vrozenou - fluidní, kterou lze testovat hlavně neverbálními úlohami, a socio-kulturně ovlivněnou - krystalickou. Později však bylo výzkumy prokázáno, že i fluidní inteligence se rozvíjí v kulturním kontextu (např. dětí ze znevýhodněných minorit nedosahují potřebné úrovně kognitivního vývoje). Úroveň fluidní inteligence ve stáří klesá.

 Měření (IQ test)

 Historie

Jako první se inteligenci pokusil měřit francouzský psycholog A. Binet [Biné], který byl požádán o vyčlenění méně schopných dětí, které by ve třídě zdržovaly a samotné trpěly neúměrnými nároky. Po sedmi letech v roce 1905 spatřil světlo světa první inteligenční test.

Obrovské uplatnění pak testy inteligence zaznamenaly v průběhu první světové války, kdy je USA používaly pro nalezení dostatečného množství vojáků schopných urychleně absolvovat velitelský výcvik.

Velmi to napomohlo k bádání v oblasti zahrnující postupy ověřování inteligence, například pro různé věkové kategorie, různé skupiny populace a podobně.

 Vyčíslení

Za hodnoty inteligenčního kvocientu, jak je známe dnes, i za inteligenční kvocient jako takový vděčíme německému psychologu Sternovi [štern], který pro jeho výpočet roku 1912 určil vzorec:

 IQ= \frac{Mentalni(Vek)}{Chronologicky(Vek)} * 100

 

  • Úlohy jsou v testu rozčleněny do obtížností podle toho, jak staří jedinci jsou v průměru schopni je zvládnout. Mentální věk vyjadřuje, jak náročné úlohy byl testovaný schopen adekvátně řešit.
  • Chronologický věk vyjadřuje pak skutečný věk testovaného jedince.

Pokud by tedy desetileté dítě vyřešilo nanejvýš úlohy, které dokáže vyřešit i většina desetiletých, pak je poměr věků roven 1 a po vynásobení 100 zjistíme, že jeho IQ je rovno 100. Kdyby desetileté dítě zvládalo úlohy, které odpovídají mentálnímu věku dětí mezi 12 a 13 rokem, pak jeho IQ bude mít hodnotu 125.

Později bylo průměrné IQ stanoveno na hodnotu 100. Po matematické stránce byla provedena normalizace rozložení N (100,10).

Sternův výpočet však nelze používat u dospělých, protože ačkoliv chronologický věk roste lineárně s časem, mentální věk nikoliv, a do hry vstupují další faktory, např. životní zkušenost. V současnosti se preferuje odvozený kvocient označovaný jako deviační nebo odchylkové IQ. Úroveň rozumových schopností jedince se posuzuje vzhledem k průměrnému IQ v populaci. Asi 68% populace má hodnotu IQ mezi 90-110 (tj. průměr +/- směrodatná odchylka). Vysoce nadprůměrné IQ (vyšší než 120) má naopak jen 2,5% populace, totéž platí i u podprůměrného IQ nižšího než 80.

V současné době se při testování inteligence používají různé metody. Vedle Ravenových progresivních matic, které „měří“ zejména analytickou složku inteligence, jsou to zejména Wechslerovy testy inteligence (nyní hlavně WISC-III, WAISR nebo stále používaný PDW), Stanford-Binet Intelligence Scale (v současnosti Stanford-Binet 5) nebo v České republice příliš nerozšířené Schwartzovy barevné čtverce. Tyto testy vykazují výrazně vyšší validitu nežli testy volně dostupné na internetu - ty jsou často neprofesiální a neposkytují interpretovatelné výsledky.

 

Tabulka IQ hodnot
Hodn. IQ Popis a předpokládané schopnosti jedince % lidí
nad 140 Inteligence géniů. Absolutní předpoklady pro tvůrčí činnost, určuje ostatním směr poznání. 0,2 %
do 140 Výjimečná superiorní inteligence. Mimořádné předpoklady pro tvůrčí činnost, vynikající manažeři nebo odborníci. 2,8 %
do 130 Vysoce nadprůměrná inteligence. Snadno vystuduje vysokou školu, může dosáhnout vynikajících výsledků v tvůrčí a manažerské činnosti. 6%
do 120 Nadprůměrná inteligence. Vystuduje vysokou školu, při vysoké pracovitosti může získat mimořádné pracovní místo. 12%
do 110 Vysoce průměrná inteligence. Vysokou školu vystuduje jen s potížemi. Důsledností a pracovitostí může získat společenské zařazení předchozí kategorie. 25%
do 100 Průměrná inteligence. Dokáže složit maturitní zkoušku, v práci se uplatní ve středním postavení. 25%
do 90 Slabě podprůměrná inteligence. Dokáže absolvovat základní školu a dobře se uplatnit v manuálních profesích. 10%
do 80 Nižší stupeň mentální retardace. S problémy zvládne základní školu, úspěšný v zvláštní škole. 10%
do 70 Lehká mentální retardace. Je-li dobře veden, zvládne zvláštní školu. 6,8 %
do 50 Střední mentální retardace. Nevzdělavatelný, ale osvojí si sebeobslužné návyky. 2%
do 20 Těžká mentální retardace. Nevzdělavatelný a nevychovatelný. 0,2 %

 Využití inteligence

Na to, jak jedinec s jakoukoliv výškou IQ dovede své schopnosti využívat, (jak se učí, reaguje, …) mají velký vliv mimoschopnostní faktory, které tvoří nechuť, motivace, zájmy, kladný či záporný postoj k náplni učiva. Jedinec s nadprůměrným IQ může mít v práci či škole horší výsledky, protože není nic, pro co by se snažil plně využít svých schopností. Respektive neví, proč nebo jak je plně využít.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

geeahdImambBtjAcakst

HagoSwa, 31. 5. 2021 1:44

cialis with dapoxetine https://ckacialis.com/ - discount cialis generiac cialis

cialis brand name without prescription afhsdbcTHEONfhpjf

quortloh, 28. 5. 2021 23:25

how much does daily cialis cost https://rcialisgl.com/ - how to take cialis 10mg how many years can you take cialis?

navarro discount pharmacy dgsolbvfdTHEONcyoop

quortVed, 27. 5. 2021 6:51

natural alternative to cialis https://krocialis.com/ - cialis website free cialis medication

tadalafil buy hvdgeeahdImambBtjAcaksd

BbshHago, 25. 5. 2021 6:42

cost of viagra at walmart https://loxviagra.com/ viagra after age 70

Lioresal fdvaefbfbldImambBtjAcaksw

LebnGoato, 24. 5. 2021 15:02

legitimate online pharmacy usa https://xlnpharmacy.com/ online pharmacy canada

uitwerking viagra bij vrouwen fhwsbbolthdImambBtjAcakse

FmrfGoato, 21. 5. 2021 20:54

dapoxetine with cialis https://cialisee.com/ orginal cialis

best drugstore bronzer frbdcacldImambBtjAcakss

JebgGoato, 18. 5. 2021 17:09

Female Cialis Soft https://pharmacylo.com/ medicine for erectile

harga pil viagra fhwsbbolthdImambBtjAcaksl

FmrfGoato, 17. 5. 2021 20:01

is generic cialis safe https://cialisee.com/ - special sales on cialis generic cialis

tadalafil price comparison hvdgeeahdImambBtjAcakso

BbshHago, 17. 5. 2021 0:55

kelly hu viagra commercial https://loxviagra.com/ - viagra dick can you drink alcohol with viagra

viagra patient satisfaction fcsogsaxzvofbldImambBtjAcaksp

AnooGoato, 13. 5. 2021 20:21

order viagra canada pharmacy https://llviagra.com/ viagra y presion arterial alta

cvs drugstore fdvaefbfbldImambBtjAcaksx

LebnGoato, 13. 5. 2021 13:05

pharmacy express https://xlnpharmacy.com/ online pharmacy discount code 2018

no prescription viagra alternative fhwsbbolthdImambBtjAcaksd

FmrfGoato, 11. 5. 2021 2:37

buy cialis online in new zealand https://cialisee.com/ inexpensive real cialis

what's the difference between sildenafil and tadalafil olgstnoegfdImambBtjAcakso

GtnbWoots, 5. 5. 2021 11:38

how much does viagra cost at walgreens https://jokviagra.com/ viagra samples free

levitra discount coupon fdvefbfbldImambBtjAcaksm

LrbsGoato, 2. 5. 2021 1:26

when will levitra be generic https://uslevitraanna.com/ viagra vs cialis vs levitra prices

thesis for dummies fhsbbolthdImambBtjAcaksu

FbsfGoato, 1. 5. 2021 2:13

medical information online https://uspharmus.com/ - drugs without prescription Pepcid

jewel pharmacy dgsbvfdTHEONwsfrd

Lhdvquort, 1. 5. 2021 0:02

cialis soft tabs 20mg https://asciled.com/ cialis

pharmacy reddit afhdbcTHEONuvffb

Rfvbquort, 25. 4. 2021 1:14

cialis sample pack https://cileve.com/ - cialis dapoxetine 24 tab cheap real cialis

cialis 10mg olgsanvoegfdImambBtjAcaksn

GrvWoots, 27. 3. 2021 4:51

https://kloviagrli.com/ - what happens if women take viagra https://vigedon.com/ - viagra how it works https://llecialisjaw.com/ - cialis vs viagra https://jwcialislrt.com/ - is there a generic cialis https://jecialisbn.com/ - cialis professional

Poslední věta článku

q, 25. 3. 2015 19:11

Poslední věta článku je krávovina či volovina!