Jdi na obsah Jdi na menu
 


20. 10. 2009

Citáty o učení se a vzdělání

1)  Uč sa jedným okom a jedným uchom. Druhé nechaj na zajtra.

2) Čím míň toho vím, tím víc se učím. Čím víc se učím, tím víc toho vím. Čím víc toho vím, tím víc toho zapomenu. Čím víc toho zapomenu, tím míň toho vím. Tak proč se vlastně učím?

3) To, co se jednou naučíš, ti už nikdy nikdo nevezme.

4)  Oddělení lidských zdrojů pracuje se „vzduchem“ – lidskými dovednostmi. A ty jsou nejen stěží uchopitelné, ale navíc si většina lidí myslí, že jich má spoustu.

5)  Ředitel se muže (a musí) učit od všech. Od ředitele však jen někteří.

6)  Prostý absolvent školy má tři druhy znalostí: cenné, cenné před třiceti lety a bezcenné.

7)  Při práci se potřebujeme učit. Pracoviště je třeba změnit v benzínové čerpadlo pro naše mozky, nejen v závodní dráhu.

8) K učení nedochází automaticky, je třeba k němu vést.

9) Dělte se o svou zkušenost. Je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.

10)  Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, učiňte ihned kroky k nápravě.

11) Zkušenost není to, co člověk potká, ale co člověk udělá s tím, co ho potkalo.

12)  Teprve, když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými.

13)  Jen ten, kdo se setkal sám se sebou se může setkat s ostatními.

14) Mistrem je ten, kdo cvičí.

15) Pokud neděláte chyby, pravděpodobně spíte.

16)  Není to tím, že jsem chytřejší, ale tím, že se problémy zabývám déle.

17)  Moudrý je ten, kdo zná spíše užitečné věci než mnoho věcí.

18) Změna je spojená s učením a učení jde pomalu. I když jste mimořádně nadaní, trvá dlouhá léta než se stanete velkým operním zpěvákem nebo zpěvačkou.

19) Moc v dnešním světě se přesouvá od lidí, kteří dříve kontrolovali informace k lidem, kteří kontrolují poznání.

20)  Z investic do poznání jsou nejbezpečnější a často i nejvyšší úroky.

21) Pravda Vás může osvobodit, i když s Vámi může zprvu zatřást.

22)  Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit.

23) Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.

24)  Věci, které bolí, učí.

25)  Mysl je trochu jako zahrada. Když jí nedodáváme výživu a nekultivujeme ji, zaroste plevelem.

26)  Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Čím více poznatků si osvojíme, tím víc si uvědomíme, co ještě neznáme.

27)  Nemůžeme se naučit nic nového, dokud nepřiznáme, že ještě všechno neumíme.

28) Jakmile přijmeme fakt, že život je težký, začneme růst. Pochopíme, že každý problém je také příležitost.

29)  Na učení není nikdy pozdě. Nejchytřejší lidé jsou ti, kteří umějí být šťastní.

30)  Život je řada po sobě následujících lekcí, které člověk musí prožít, aby je pochopil.

31)  Do not be afraid of going slowly. Be only afraid of standing still.

32)  V naší kultuře přeceňujeme intelekt. Jsi-li příliš chytrý, může Ti uniknout jádro věci.

33) Je cesta moudrosti a cesta nevědomosti. Jsou od sebe odděleny a vedou k různým cílům...Setrvávajíce v nevědomosti a považující se za moudré a učené, hlupáci bloudí sem a tam jako slepci vedení slepcem.

34)  You have got to do your own growing, no matter how tall your grandfather was.

35)  Skončíte-li s učením, skončíte vůbec.

36) Good judgment comes from the experience. Unfortunately, the expirience usually comes from bad judgment.

37)  Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.

38) There is no education like diversity.

29)  Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.

40)  Existuje jen jedno dobro a to je vědění. Existuje jen jedno zlo a to je nevědomost.

41)  Vědomosti je nutné neustále doplňovat, zkvalitňovat, podcěňovat a zvyšovat, nebo se vytratí.

42)  Neexistují chyby, jen ponaučení.

43)  Zapsali jste se na denní studium školy jménem - život. Každý den budete mít příležitost se něco naučit. Vyučování se vám může buď líbit nebo ho můžete považovat za zbytečné a hloupé.

44)  Učení je zjišťování toho, co už víme. Činy jsou důkazem toho, že to víme. Vyučování je připomínání ostatním, že to vědí stejně dobře jako my. Všichni máme co učit, uskutečňovat a vyučovat.

45) Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.

46)  Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.

47) We don´t have a desperate need to grow. We have a desperate desire to grow.

48) The heart of a fool is in his mouth, but the mouth of a wise man is in his heart.

49)  Books were my pass to personal freedom. I learned to read at age three, and soon discovered there was a whole world to conquer that went beyond our farm in Mississippi.

50)  Když dáte člověku rybu, nakrmíte ho pro tento den. Když ho naučíte ryby chytat, nasytíte ho na celý život.

51)  Chcete-li udělat z někoho mrzáka, dejte mu na několik měsíců berle.

52) Člověk, kterému se číst nechce na tom není o nic lépe než člověk, který číst neumí.

53)  Nejsem dost mladý na to, abych věděl všechno.

54)  Až tehdy, když zapomeneme, co jsme se naučili, začínáme se znovu učit.

55)  Lidé se cítí pohodlněji se starými problémy než s jejich novými řešeními.

56)  Měnit návyky lidí a jejich způsoby myšlení je jako psát instrukce do sněhu za bouře. Každých dvacet minut musíte nápisy obnovovat, dokud si je lidé neosvojí.